Anthony Skillz

80
ST
KFC
Anthony Skillz
78 SPD
78 SHO
77 PAS
78 DRI
77 DEF
99 PEN
80
81
27 Nov 2022
VS Player Match
Annonymous   9 - 0   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.741
23 Nov 2022
VS Player Match
Annonymous   4 - 0   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.739
23 Nov 2022
VS Player Match
Annonymous   2 - 2   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.739
20 Nov 2022
VS Player Match
Peter Matt   2 - 0   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.739
17 Nov 2022
VS Player Match
Annonymous   1 - 0   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.739
02 Nov 2022
VS Player Match
Adam   2 - 1   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.737
03 Oct 2022
VS Player Match
Dream   6 - 1   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.735
25 Sep 2022
VS Player Match
Anain   4 - 0   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.735
22 Sep 2022
VS Player Match
Cheeseburger 🍔   4 - 0   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.735
16 Sep 2022
VS Player Match
Annonymous   5 - 0   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.735
03 Sep 2022
VS Player Match
Isaac   2 - 1   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.733
25 Aug 2022
VS Player Match
PEDRI   4 - 0   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.733
21 Aug 2022
VS Player Match
Dennis Paul   2 - 0   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.733
02 Aug 2022
VS Player Match
Da Cruz   5 - 1   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.731
25 Jul 2022
VS Player Match
Jaydon Moland   0 - 1   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.727
13 Jul 2022
VS Player Match
sam   1 - 0   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.727
10 Jul 2022
VS Player Match
Logan   4 - 1   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.725
30 Jun 2022
VS Player Match
Epic Eyan   10 - 0   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.723
30 Jun 2022
VS Player Match
Garcia   4 - 2   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.723
25 Jun 2022
VS Player Match
Skills   8 - 1   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.721
22 Jun 2022
VS Player Match
Adham Cumar   4 - 0   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.721
21 Jun 2022
VS Player Match
Epic Eyan   9 - 1   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.719
21 Jun 2022
VS Player Match
EnanPlayz   10 - 0   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.721
10 Jun 2022
VS Player Match
peter   5 - 1   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.718
27 May 2022
VS Player Match
Radhitya   5 - 0   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.718
25 May 2022
VS Player Match
Annonymous   3 - 1   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.716
21 May 2022
VS Player Match
Liver Kings   10 - 1   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.714
10 May 2022
VS Player Match
Ahmet II   4 - 1   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.712
30 Apr 2022
VS Player Match
Sydney Anya   0 - 0   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.712
10 Apr 2022
VS Player Match
Sydney Anya   3 - 0   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.712
03 Apr 2022
VS Player Match
Schah Fekri   4 - 0   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.712
16 Mar 2022
VS Player Match
Harvey Barnes   3 - 2   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.710
15 Mar 2022
VS Player Match
Harvey Barnes   0 - 0   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.710
08 Jan 2022
VS Player Match
Nguyễn Lê   6 - 3   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.709
22 Dec 2021
VS Player Match
Ruud Gullit   9 - 3   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.707
20 Dec 2021
VS Player Match
Adama Traore   2 - 2   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.704
19 Dec 2021
VS Player Match
Erling Haaland   1 - 1   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.698
19 Dec 2021
VS Player Match
Erling Haaland   1 - 1   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.701
12 Dec 2021
VS Player Match
Lord Bigcorn I (Retired)   2 - 0   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.698
28 Nov 2021
VS Player Match
V75X   5 - 1   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.696
22 Nov 2021
VS Player Match
Hee Chan Hwang   7 - 0   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.693
22 Nov 2021
VS Player Match
Joshua skills   0 - 0   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.693
22 Nov 2021
VS Player Match
Joshua skills   3 - 1   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.693
14 Nov 2021
VS Player Match
David   9 - 0   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.690
14 Nov 2021
VS Player Match
Lord Bigcorn I (Retired)   4 - 1   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.690
30 Oct 2021
VS Player Match
James   3 - 1   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.687
29 Oct 2021
VS Player Match
ronaldo   2 - 1   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.684
28 Oct 2021
VS Player Match
V75X   1 - 2   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.678
20 Oct 2021
VS Player Match
Hayden Hector   14 - 0   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.634
20 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   4 - 1   AI Match
Rating Upgraded: 80.678
17 Oct 2021
VS Player Match
Hee Chan Hwang   11 - 0   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 80.634
15 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   9 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 80.237
15 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   10 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 80.287
15 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   2 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 80.326
15 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   2 - 2   AI Match
Rating Upgraded: 80.342
15 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   4 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 80.385
15 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   10 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 80.434
15 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   8 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 80.484
15 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   6 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 80.534
15 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   6 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 80.584
15 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   8 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 80.634
14 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   6 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 78.770
14 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   7 - 1   AI Match
Rating Upgraded: 78.825
14 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   10 - 1   AI Match
Rating Upgraded: 78.879
14 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   6 - 1   AI Match
Rating Upgraded: 78.931
14 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   1 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 78.973
14 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   5 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 79.028
14 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   5 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 79.779
14 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   5 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 79.827
14 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   5 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 79.878
14 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   10 - 1   AI Match
Rating Upgraded: 79.929
14 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   8 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 79.983
14 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   5 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 80.035
14 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   7 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 80.086
14 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   5 - 1   AI Match
Rating Upgraded: 80.134
14 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   5 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 80.185
13 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   7 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 77.664
13 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   5 - 1   Hayden Hector
Rating Upgraded: 77.742
13 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   7 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 77.803
13 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   4 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 77.857
13 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   3 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 77.912
13 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   1 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 77.966
13 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   7 - 1   AI Match
Rating Upgraded: 78.022
13 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   4 - 1   AI Match
Rating Upgraded: 78.072
13 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   1 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 78.119
13 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   3 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 78.176
13 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   6 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 78.231
13 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   2 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 78.278
13 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   5 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 78.334
13 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   7 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 78.392
13 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   5 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 78.451
13 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   5 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 78.508
13 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   7 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 78.566
13 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   1 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 78.619
13 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   1 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 78.667
13 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   2 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 78.714
13 Oct 2021
VS Player Match
Hayden Hector   11 - 0   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 78.714
12 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   2 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 77.050
12 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   4 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 77.118
12 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   2 - 1   AI Match
Rating Upgraded: 77.178
12 Oct 2021
VS Player Match
Phil Mount   5 - 2   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 77.178
12 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   4 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 77.241
12 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   3 - 1   AI Match
Rating Upgraded: 77.293
12 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   3 - 0   Phil Mount
Rating Upgraded: 77.370
12 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   1 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 77.422
12 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   4 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 77.483
12 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   3 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 77.542
12 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   3 - 2   AI Match
Rating Upgraded: 77.598
12 Oct 2021
VS Player Match
Hayden Hector   2 - 1   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 77.598
11 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   5 - 1   AI Match
Rating Upgraded: 75.805
11 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   2 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 75.869
11 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   7 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 75.947
11 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   2 - 1   christian
Rating Upgraded: 76.032
11 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   1 - 0   Schah Fekri
Rating Upgraded: 76.106
11 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   3 - 1   AI Match
Rating Upgraded: 76.174
11 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   1 - 0   V75X
Rating Upgraded: 76.247
11 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   7 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 76.317
11 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   3 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 76.392
11 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   8 - 2   AI Match
Rating Upgraded: 76.463
11 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   4 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 76.531
11 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   2 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 76.601
11 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   3 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 76.671
11 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   3 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 76.732
11 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   3 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 76.799
11 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   2 - 1   AI Match
Rating Upgraded: 76.862
11 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   4 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 76.923
11 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   4 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 76.990
08 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   4 - 2   wisey
Rating Upgraded: 73.222
08 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   4 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 73.313
08 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   4 - 2   AI Match
Rating Upgraded: 73.399
08 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   4 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 73.483
08 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   3 - 1   AI Match
Rating Upgraded: 73.570
08 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   6 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 73.659
08 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   6 - 0   Balo-Telli Tubbies
Rating Upgraded: 74.170
08 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   3 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 74.245
08 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   4 - 1   AI Match
Rating Upgraded: 74.323
08 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   5 - 1   AI Match
Rating Upgraded: 74.400
08 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   5 - 0   Midnight Girl
Rating Upgraded: 74.620
08 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   8 - 0   Blondiniho
Rating Upgraded: 74.723
08 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   4 - 0   Xiao
Rating Upgraded: 75.233
08 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   6 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 75.729
07 Oct 2021
VS Player Match
Schah Fekri   3 - 0   Anthony Skillz
Rating Upgraded: 70.143
07 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   7 - 1   AI Match
Rating Upgraded: 70.271
07 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   5 - 2   giorgos effraim
Rating Upgraded: 70.430
07 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   1 - 0   Connor Stack
Rating Upgraded: 70.700
07 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   4 - 2   Zicko
Rating Upgraded: 70.855
07 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   5 - 1   Alexander Zickler
Rating Upgraded: 71.013
07 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   3 - 0   Alexander Zickler
Rating Upgraded: 71.190
07 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   4 - 2   Pippo
Rating Upgraded: 71.628
07 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   7 - 0   Bruce Ta
Rating Upgraded: 71.774
07 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   3 - 2   Elijah
Rating Upgraded: 71.912
07 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   3 - 1   Lorenzo
Rating Upgraded: 72.051
07 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   4 - 0   jadon sancho
Rating Upgraded: 72.493
07 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   1 - 0   Elijah
Rating Upgraded: 72.726
07 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   6 - 0   Joshua skills
Rating Upgraded: 72.863
07 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   7 - 0   Hello
Rating Upgraded: 72.986
07 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   2 - 3   AI Match
Rating Upgraded: 73.000
07 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   6 - 1   Elijah
Rating Upgraded: 73.112
06 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   4 - 1   AI Match
Rating Upgraded: 68.299
06 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   4 - 1   AI Match
Rating Upgraded: 68.572
06 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   2 - 1   AI Match
Rating Upgraded: 68.845
06 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   5 - 1   AI Match
Rating Upgraded: 69.107
06 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   4 - 2   AI Match
Rating Upgraded: 69.262
06 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   6 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 69.429
06 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   3 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 69.585
06 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   3 - 1   AI Match
Rating Upgraded: 69.737
06 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   7 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 69.989
06 Oct 2021
VS Player Match
Anthony Skillz   7 - 0   AI Match
Rating Upgraded: 70.143
06 Oct 2021